Golf là một hoạt động giải trí tiên tiến trong ấn tượng của tất cả mọi người, thường thấy trong kịch, như thể chỉ nhẹ nhàng xoay, bóng có thể bay ra, tư thế cũng rất đẹp.Nhưng tiếp xúc thực tế thực sự là không dễ dàng như vậy: nếu tư thế không đúng, bóng không thể đánh đi , và chuyển động tổng thể sẽ trở nên rất kỳ lạ, và thậm chí gây ra thiệt hại thể thao.Tôi nhận được rất nhiều cảm hứng cuộc sống từ môn thể thao này, vì vậy tôi muốn quảng bá nó cho nhiều người hơn cùng với tôi trở thành một quý ông thanh lịch.